fbpx
Back to Top

Salonní ošetření Matis Paris

FLASH SOLUTIONS
expres­ní péče na míru v dél­ce 60 minut
DELICATÉ60 min.1 550 Kč Jem­né expres­ní ošet­ře­ní pro cit­li­vou pleť, cel­ko­vě pleť osvě­ží a potla­čí znám­ky podráždění.
ÉCLAT60 min.1 550 Kč Expres­ní roz­jas­ňu­jí­cí ošet­ře­ní pro una­ve­nou, zašed­lou pleť, kte­ré dodá zářivost.
PURETÉ60 min.1 550 Kč Expres­ní ošet­ře­ní pro smí­še­nou či mast­nou pleť, kte­ré ji doko­na­le zba­ví všech nečis­tot a záro­veň ji okysličí.
CORRECTIVE60 min.1 550 Kč Expres­ní ošet­ře­ní pro­ti stár­nu­tí ple­ti, kte­ré pokož­ku zjem­ní a vypl­ní rysy obličeje
DENSITÉ60 min.1 550 Kč Expres­ní omla­zu­jí­cí ošet­ře­ní, kte­ré oka­mži­tě rege­ne­ru­je a navra­cí ple­ti při­ro­ze­ně zdra­vý vzhled.

 

 

ANTI AGING SOLUTIONS
omla­zu­jí­cí ošet­ře­ní v dél­ce 75 minut
CORRECTIVE-PEEL75 min.1 950 Kč Inspi­ro­vá­no este­tic­kou medi­cí­nou, kon­cen­t­ro­va­né pee­lin­go­vé ošet­ře­ní s vidi­tel­ným výsledkem.
CORRECTIVE PLUMP75 min.2 150 Kč vypl­ňu­jí­cí ošet­ře­ní inspi­ro­va­né tech­ni­ka­mi este­tic­ké medicíny.
DENSITY75 min.2 150 Kč Kom­plex­ní hloub­ko­vé ošet­ře­ní pro­ti vráskám.

 

 

SIGNATURE SOLUTION
90 minut + ana­lý­za pleti
CELL-EXPERT90 min.2 150 Kč CELL-EXPERT Uni­ver­zál­ní omla­zu­jí­cí ošet­ře­ní pro cel­ko­vé zlep­še­ní ple­ti a při­ro­ze­ný půvab. 

 

 

CAVIAR EXPERIENCE
120 minut
CAVIAR120 min.2 450 Kč Luxus­ní ošet­ře­ní s paten­to­va­ným kavi­á­rem z jese­te­ra moř­ské­ho, se sil­ným lif­tingo­vým a anti­a­gin­go­vým účinkem.