fbpx
Back to Top

Salonní ošetření Juvena

AFTER WORK TREATMENT60 min.1 990 Kč Péče cíle­ná na aktu­ál­ní pro­blémy ple­ti bez masky.
SO BEAUTIFUL TREATMENT90 min.2 090 Kč Péče cíle­ná na aktu­ál­ní pro­blémy ple­ti s maskou.
BEAUTY DELUX TREATMENT120 min.2 290 Kč Roz­jas­ňu­jí­cí lif­tingo­vé ošet­ře­ní, zavr­še­né bio­ce­lu­ló­zo­vou maskou.
THE FOUNTAIN OF YOUTH TREATMENT120 min.2 490 Kč Luxus­ní omla­zu­jí­cí ošet­ře­ní, kte­ré mini­ma­li­zu­je veš­ke­ré znám­ky stár­nu­tí. Díky plát­kům z 24karátového zla­ta pleť jen září.