Back to Top

Salonní ošetření 3LAB

GOLD STANDARD FACIAL90 min.2 190 Kč Rege­ne­ru­jí­cí anti-aging ošet­ře­ní, mini­ma­li­zu­je drob­né skvr­ny a vrás­ky, roz­jas­ňu­je a hyd­ra­tu­je pleť.
PLATINUM LIFTING FACIAL90 min.2 390 Kč Zpev­ňu­jí­cí ošet­ře­ní pro una­ve­nou, zašed­lou pleť s vel­mi inten­ziv­ním lif­tingo­vým účin­kem. Sil­né anti­o­xi­dač­ní účin­ky.