Back to Top

Manikúra a pedikúra

MANIKÚRA
ZÁKLADNÍ MANIKÚRA ORLY550 Kč Ana­lý­za neh­tu, úpra­va kuti­ku­ly a neh­tu, vyži­vu­jí­cí péče (30 min).
LUXUSNÍ MANIKÚRA ORLY700 Kč Ana­lý­za neh­tu, úpra­va kuti­ku­ly a neh­tu, lázeň, pee­ling, peču­jí­cí mas­ka, zábal v ter­mál­ních návle­cích, masáž, vyži­vu­jí­cí péče (50 min).
LAKOVÁNÍ ORLY v rám­ci mani­k­ú­ry150 Kč
GEL FIX ORLY v rám­ci luxus­ní mani­k­ú­ry250 Kč
P-SHINE550 Kč Japon­ská mani­k­ú­ra pro zdra­vé, pev­né a krás­né neh­ty. Vhod­né pro tře­pí­cí se neh­ty (30 minut)
MANIKÚRA ORLY GEL FIX710 Kč Ana­lý­za neh­tu, úpra­va kuti­ku­ly a neh­tu, apli­ka­ce Gel FX sys­té­mu, vyži­vu­jí­cí péče (60 minut)
LUXUSNÍ ZÁBAL NA RUCE ORLY V RÁMCI OŠETŘENÍ350 Kč Dez­in­fek­ce rukou, pee­ling, masáž, peču­jí­cí mas­ka, zábal v ter­mál­ních návle­cích, vyži­vu­jí­cí péče (15-20 min.)

 

 

PEDIKÚRA
ZÁKLADNÍ PEDIKÚRA ORLY SPA650 Kč Bez lako­vá­ní.
LUXUSNÍ PEDIKÚRA ORLY SPA790 Kč Bez lako­vá­ní.
LAKOVÁNÍ ORLY v rám­ci pedi­k­ú­ry150 Kč
GEL FIX v rám­ci pedi­k­ú­ry250 Kč
POTAŽENÍ NEHTŮ NA NOHOU ORLY GEL FIX Stá­va­jí­cí stav neh­tů bez úprav30 min.490 Kč S úpra­vou neh­to­vé­ho lůž­ka a kuti­ku­ly50 min.690 Kč
CALLUSPEELING Švý­car­ská pedi­k­ú­ra, zce­la nová tech­no­lo­gie pro­fe­si­o­nál­ní­ho ošet­ře­ní nohou bez skal­pe­lu nebo fré­zek.
Calluspe­e­ling Basic – výži­va950 Kč LAKOVÁNÍ ORLY v rám­ci Calluspe­e­ling Basic 150 Kč GEL FIX v rám­ci Calluspe­e­ling250 Kč PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA Suchá pedi­k­ú­ra pomo­cí pro­fe­si­o­nál­ní brus­ky.650 Kč LAKOVÁNÍ ORLY v rám­ci  pří­stro­jo­vé pedi­k­ú­ry 150 KčGEL FIX v rám­ci pří­stro­jo­vé pedi­k­ú­ry250 Kč