Back to Top

Líčení a doplňkové služby

LÍČENÍ
DENNÍ LÍČENÍ550 Kč
VEČERNÍ LÍČENÍ900 Kč
SVATEBNÍ LÍČENÍ – zkouš­ka1 000 Kč
SVATEBNÍ LÍČENÍ1 000 Kč(v den svat­by pro­bí­há v salo­nu)
SVATEBNÍ LÍČENÍ (+ ces­ta)1 000 Kč (v den svat­by pro­bí­há mimo salon + ces­ta + 350 Kč za kaž­dou zapo­ča­tou hodi­nu)

 

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
ÚPRAVA OBOČÍ Úpra­va obo­čí při ošet­ře­níZDARMA Úpra­va obo­čí samo­stat­ně200 Kč
ÚPRAVA OBOČÍ599 Kč Tech­ni­ka NEYES Brows.
BARVENÍ OBOČÍ Bar­ve­ní obo­čí při ošet­ře­níR 50 Kč/N 100 Kč Bar­ve­ní obo­čí samo­stat­něR 250 Kč/N 300 Kč
BARVENÍ ŘAS Bar­ve­ní řas při ošet­ře­níR 50 Kč/N 100 Kč Bar­ve­ní řas samo­stat­něR 350 Kč/N 400 Kč
LASHLIFTING + LASHBOTOX1 190 Kč Zato­če­ní, zvý­raz­ně­ní řas, zvět­še­ní obje­mu řas + výži­va pro totál­ní rege­ne­ra­ci a posí­le­ní růstu řas.
DEPILACE (kla­sic­ký vosk) Celé nohy800 Kč Lýt­ka / steh­na500 Kč Třís­la750 Kč Pod­paž­dí450 Kč Paže (k před­lok­tí)450 Kč Celé ruce650 Kč Hor­ní ret / bra­da150 Kč Tvá­ře250 Kč Celý obli­čej 300 Kč
DEPILACE (Lycon vosk) Celé nohy1 050 Kč Lýt­ka / steh­na650 Kč Třís­la650 Kč Kali­for­nie (zvý­še­ná třís­la)750 Kč Bra­zil­ská (prou­žek) 950 Kč Holly­wo­od (všech­no pryč) 1 200 Kč Pod­paž­dí600 Kč Paže (k před­lok­tí)550 Kč Celé ruce750 Kč Hor­ní ret / bra­da250 Kč Tvá­ře450 Kč Celý obli­čej 600 Kč Obo­čí250 Kč Bra­dav­ky250 Kč