fbpx
Back to Top

Cellstory & Miracletox

CELLSTORY A MIRACLETOX60 min.3 500 Kč Nein­va­ziv­ní korej­ské ošet­ře­ní v rám­ci obno­ve­ní a pře­pro­gra­mo­vá­ní ple­ti. Ošet­ře­ní na prin­ci­pu teku­tých jehel. díky tech­no­lo­gii Microspear tj. 50 000 vpi­chů, kte­rá jde do hloub­ky pokož­ky, je toto ošet­ře­ní zce­la srov­na­tel­né s inva­ziv­ní mezoterapií.

 
Vhod­né pro:

  • – vyhla­ze­ní vrá­sek a omla­ze­ní do hloub­ky pokož­ky (pomo­cí kme­no­vých buněk a aminokyselin)
  • – zpev­ně­ní ová­lu obličeje
  • – léč­ba akné
  • – zesvět­le­ní pokožky
  • – reduk­ce pigmentace