fbpx
Back to Top

Služby

EXPERT TREATMENT
h sfgh sgh sgh sgh ghdbndnfbv
EXPERTNÍ LIFTINGOVÉ OŠETŘENÍ90 min.1 590 Kč Pro­fe­si­o­nál­ní ošet­ře­ní s jedi­neč­ným lif­tingo­vým efek­tem. Uni­ver­zál­ní odpo­věď pro kaž­dou ženu a muže. Cíle­né ošet­ře­ní pro pleť kaž­dé­ho věku, kte­rá pomo­cí ter­mic­ké mas­ky výraz­ně vypne a omla­dí pleť.
EXPERTNÍ HYDRATAČNÍ OŠETŘENÍ60 min.1 150 Kč Pro­fe­si­o­nál­ní ošet­ře­ní pro­ti prv­ním znám­kám stár­nu­tí. Hyd­ra­tač­ní a vyhla­zu­jí­cí ošet­ře­ní. Výživ­né ošet­ře­ní, kte­ré poskyt­ne jem­ný zábal pro kaž­dý typ pleti.
INITIAL OŠETŘENÍ Deto­xi­kač­ní60 min.1 150 Kč Deto­xi­kač­ní60 min.1 150 Kč Deto­xi­kač­ní60 min.1 150 Kč Deto­xi­kač­ní60 min.1 150 Kč
EXPERTNÍ HYDRATAČNÍ OŠETŘENÍ60 min.1 150 Kč Pro­fe­si­o­nál­ní ošet­ře­ní pro­ti prv­ním znám­kám stár­nu­tí. Hyd­ra­tač­ní a vyhla­zu­jí­cí ošet­ře­ní. Výživ­né ošet­ře­ní, kte­ré poskyt­ne jem­ný zábal pro kaž­dý typ pleti.
INITIAL OŠETŘENÍ Deto­xi­kač­ní1 150 Kč Deto­xi­kač­ní1 150 Kč Deto­xi­kač­ní1 150 Kč Deto­xi­kač­ní1 150 Kč