než krásu, péči a relax…


MATIS

Luxus­ní dár­ko­vé kazety
Jsou doslo­va jako kom­plet­ní ritu­ál krá­sy, uce­le­ná pre­ven­ce pro­ti stár­nu­tí,
vhod­né pro všech­ny typy ple­ti od mla­dist­vé po zra­lou a pro ženy všech
věko­vých kategorií.

You­th Eli­xir – Répon­se Jeunesse
• Nou­rishing Hyd­ra­ting Serum 30 ml
• Avan­tAge Jeu­nesse – Nor­mal to com­bi­nati­on skin 50 ml

2 399 Kč
Pre­ci­ous Nectar – Répon­se Jeunesse
• Fun­da­men­tal Hyd­ra­ting Serum 30 ml
• Avan­tAge Jeu­nesse – Nor­mal to com­bi­nati­on skin 50 ml

2 099 Kč
Per­fect Radi­an­ce – Répon­se Teint
• Radi­an­ce Serum 30 ml
• Radi­an­ce Cre­am 50 ml

2 399 Kč
Smo­o­th­ness Bubble – Répon­se Délicate
• Abso­lu­te Soo­thing Serum 30 ml
• Sensi­Bi­o­tic Cre­am 50 ml

1 729 Kč
Hya­lu­ro­nic Bomb – Répon­se Corrective
• Per­for­man­ce Correcting Serum 30 ml
• Hya­lu­ro­nic Per­for­man­ce 50 ml

2 299 Kč
Hya­lu­ro­nic Per­for­man­ce – Répon­se Corrective
• Hya­lu­rov­nic Per­for­man­ce 50 ml
• Lip Con­t­rol 10 ml

1 999 Kč
Mon­sie­ur Trous­se– Répon­se Hommé
• Anti-Age Acti­ve Cre­am 50 ml
• Deo­do­rant Roll-On 50 ml

1 389 Kč

PAYOT

Ani PAYOT letoš­ní váno­ce neza­há­lel. Při­pra­vil pro Vás 2 zce­la výji­meč­né sety
s luxus­ním dote­kem Goji, Acai, Mag­no­lie nebo Orchi­de­je pro zdra­vou, mla­dist­vou
a roz­zá­ře­nou pokož­ku v luxus­ní dár­ko­vé taštičce.

BLUE TECHNI LISS
• BLUE TECHNI LISS JOUR 50 ml
• BLUE TECHNI LISS REGARD 15 ml
• BLUE TECHNI LISS CONCENTRÉ 30 ml
+ kos­me­tic­ká taštička

1 999 Kč
MY PAYOT
• MY PAYOT JOUR 50 ml
• MY PAYOT REGARD 15 ml
• MY PAYOT CONCENTRÉ ÉCLAT 30 ml
+ kos­me­tic­ká taštička

1 799 Kč

Mii

Při­ro­ze­ná krá­sa z Londýna
Deko­ra­tiv­ní kos­me­ti­ka Mii pochá­zí z rodin­né fir­my z Lon­dý­na. Zde vzni­kl a stá­le se roz­růs­tá širo­ký výběr tren­dy výrob­ků s krás­ný­mi inten­ziv­ní­mi barva­mi, kte­ré jsou nosi­tel­né jak na den, tak i na spe­ci­ál­ní pří­le­ži­tos­ti. Mii je inspi­ro­va­ná přá­ní tisí­ců kos­me­tic­kých salo­nů a SPA po make-upu, kte­rý doká­že více než ostatní.

Vánoč­ní sety s deko­ra­tiv­ní kos­me­ti­kou Mii si letos popr­vé sesta­vu­je­te samy dle svých potřeb.

Vybe­re­te si dva pro­duk­ty a zdar­ma zís­ká­te krás­nou zla­tou taš­ku, dár­ko­vý box a jeden pro­dukt z nabí­ze­né­ho port­fo­lia zdar­ma. Domní­vám se, že tato kom­bi­na­ce je ide­ál­ní pro ty, kte­ří se bojí kou­pit péči. Řasen­ku, tvá­řen­ku, roz­jas­ňo­vač nebo nude lesk, snad pou­ží­vá kaž­dá žena… 🙂

Spicy Eyes
• Colour­play Palet­te – Spicy Chic 4 x 1,3 g + 4 x1,1 g
• Fea­tu­re Len­gth Lash Lover Ambi­ti­on 01 11 ml
+ dárek Tuž­ka na oči Defi­ning Eye Pencil
+ kos­me­tic­ká taštička

1 299 Kč
Ele­ga­ne­ce
• PMC6 Power Mat­te Lip Cre­me – Time­less 06 3 g
• VR00-09 Vel­vet Radi­an­ce Face Base – Tru­ly* 30 ml
+ dárek Oční stí­ny Enchan­ting Eye Colour
+ kos­me­tic­ká taštička

1 199 Kč
Shi­m­mer look
• XCM Colour­play Palet­te – Ber­ry Vogue 4 x 1,3 g + 4 x 1,1g
• PMC5 Power Mat­te Lip Cre­me – Noble 05 3 g
+ dárek Tuž­ka na oči Defi­ning Eye Pencil
+ kos­me­tic­ká taštička

1 299 Kč
Mine­ral set
• IR00-07 Irre­sis­ti­ble Face Base* 2,5 g
• RN02 Radi­ant Natu­ral Pow­der Blush Inspi­re 02 2 g
+ dárek Třpy­ti­vý lesk na rty Dazz­ling Lip Glitz
+ kos­me­tic­ká taštička

899 Kč
Natu­re look
• IP00 Illusi­o­nist Translu­cent Pow­der Mystique 00
• CS03 Celes­tial Skin Shi­m­mer – Coral Haze 03 6g
+ dárek Třpy­ti­vý lesk na rty Dazz­ling Lip Glitz
+ kos­me­tic­ká taštička

1 299 Kč
3 Ste­ps
• BW01-03 Beau­ti­fy­ing Brow Wand* 1 x 0,2 g + 1 x 0,4 g
• LLS1 Lus­ci­ous Lip She­en Pam­per 01 2,7 ml
• SS01 Shows­top­ping Lash Lover – diva 01 14 ml
+ dárek Tuž­ka na oči Defi­ning Eye Pencil
+ kos­me­tic­ká taštička

1 099 Kč
All about lips
• ML03 Mois­tu­ri­sing Lip Lover Bre­athe 03 3,5g
• AL05 Allu­ring Lip Liner Bewitch 05 0,41g
+ dárek Oční stí­ny Enchan­ting Eye Colour
+ kos­me­tic­ká taštička

699 Kč
Nude sty­le
• FF00-05 Fla­wless Face Base* 30ml
• DCS01-03 Double Deli­ght Con­ce­a­ler & Serum* 4 g x 2,5 ml
+ dárek Tuž­ka na oči Defi­ning Eye Pencil
+ kos­me­tic­ká taštička

1 099 Kč
Beaut­fiul brow
• BSBF-M-D Sculp­ting Brow Builder*
• LA05 Love Lashes Sim­ply Char­ming 1 pár
• LI01 Light Loving Illu­mi­na­tor – lea­ding lady 01
+ dárek Oční stí­ny Enchan­ting Eye Colour
+ kos­me­tic­ká taštička

999 Kč